Homeopati

Homeopati är en reglerande terapi som utgår från homeopatins tre grundprinciper.

Homeopati är en medicinsk terapi som baserar sig på en upptäckt av tysken Samuel Hahnemann (1755-1843).

Den bygger på principen att ”liknande bör botas med liknande” m.a.o. om en substans framkallar en sjukdom hos en frisk person, bör samma substans bota en liknande sjukdom hos en sjuk person.

För att kunna arbeta med ledning av denna princip, måste homeopaten dels ha tillräcklig kunskap om de homeopatiska medlen och dels om patientens individuella lidande. Detta för att kunna välja ett medel som optimalt överensstämmer med patientens sjukdomsyttringar.

Homeopatisk behandling utgår från tre huvudprinciper

  1. Liknande bör botas med liknande
  2. Läkemedelsprövningar
  3. Patientsamtalet

Ordet homeopati kommer från det grekiska ordet homoios, som betyder liknande och patheia, som betyder lidande och sammantaget betyder det ”liknande lidande” eller ”liknande bör botas med liknande”.

Med andra ord, homeopati är en terapi med ämnen som hos en frisk person skulle framkalla symptom på den sjukdomen.