Medveten andning

Sidan är under uppbyggnad.

Så länge just du väntar på att den ska bli färdig, andas in genom näsan i lugn takt med du räknar till 3. Håll andan i 2 sekunder och andas långsamt ut genom näsan medan du räknar till 4 och håll andan i 2 sekunder. Upprepa.

En god andning är regelbunden, tyst och avslappnad.

Må gott!