Så här går det till 

Patienthistoria

Innan själva testningen äger rum får kunden berätta om sina besvär

Bioenergetisk test

En energimässig diagnos ställs ( kan inte likställas vid en skolmedicinsk diagnos). Meridianer med kunskap från den kinesiska medicinen testas och där de 5 elementen utgör ett verktyg för att se vilket eller vilka element som är i obalans. Därefter följer test av hur energin flödar runt alla organ, hormonkörtlar, ryggraden och chakran.

De områden där energin är blockerad ger en tydligare bild av var kunden fysiskt kan ha besvär. Testkartor används där överkänsligheter / reaktioner på allergener, bakterier, virus, parasiter, svamp, mögel, toxiner, tungmetaller, vacciner, vitaminer och mineraler, tandtestkarta, ortopedtestarta med mera testas. (detta test kan inte likställas vid ett skolmedicinskt test)

Behandlingsplan

Beroende på vad som stressar/påverkar din kropp så behandlas varje kund unikt och individuellt. Cocktailen av påverkan är olika för alla och också väldigt olika var besvären sätter sig. Kosten kan vara ett verktyg där kunden kan ta bort födoämnen som skapar en stress. Coaching med olika övningar kan sättas in beroende på om stressen är mental och emotionell. Vad som är passande för just dig tar vi reda på vid första besöket.

Resultat

En hälsoeffekt bör upplevas inom 5 behandlingar. Hälsoeffekten är om ett eller flera av dina symptom blivit bättre.

 

BEHANDLING

Hur lång är en behandling?
Behandlingssessionerna varierar i längd beroende på terapin, men ungefär 40 minuter.

Vad skall patienten göra under behandlingen?
Patienten är ansluten till BICOM-enheten under behandlingssessionen och kan sitta eller ligga i ett helt avslappnat läge.

Finns det några bieffekter?
Bioresonansmetoden har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

Hur många behandlingar behövs?
Antalet sessioner varierar beroende på kunden och hans/hennes symptom. Ibland ger bara några få sessioner en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

Vem fungerar bioresonansterapi på?
Både barn, vuxna och djur kan behandlas.

Hur många terapeuter använder Bicom?
6500 läkare, 770 tandläkare, 5600 naturopater, 700 veterinärer, 280 naturläkar-veterinärer runtom i världen.