Bicom bioresonansterapi

VAD ÄR BIORESONANS?

BICOM-bioresonansmetoden är en metod från empirisk medicin. Den kommer från regulativ och informativ medicin, är baserad på årtionden av erfarenhet och används som ett komplement till konventionell medicin.                  ’

Det är nu välkänt att liv bara är möjligt om tre villkor är uppfyllda: materia, energi och information. Information är varken energi eller materia, den är immateriell och jämförbar med innebörden av ett meddelande från ett sändande till ett mottagande system. Vi hittar också aspekterna information, energi och materia inom traditionell, konventionell medicin, både inom diagnostik och terapi. Varje läkemedel är också en informationsbärare.

Förutom de elektriska processerna i receptorproteinerna och biomembranen i allmänhet, spelar elektromagnetiska interaktioner genom ljus (biofotoner) också en roll i cellkommunikation och
överföring av information.

Specifika elektromagnetiska vågmönster fungerar som informationsbärare. Dessa vågmönster kan moduleras av Bicom-bioresonansmetoden för att eliminera störande eller belastande information i en organism.

Målet är att återställa flöde av helande information (cellkommunikation) och på så sätt stödja organismens självreglering och de självläkande krafterna. Individuell, patientspecifik information eller information från naturliga substanser, digitaliserade substanser eller information lagrad på lagringsmedia kan användas för terapi

Eftersom alla nivåer är sammankopplade med varandra kan det även finnas effekter på energi och materiell nivån. Den individuella reaktionen hos en organism beror på det aktuella tillståndet och förmågan att reglera, varvid målet alltid är homeostas, dvs att återställa hälsotillståndet.

Bicom bioresonans är ett komplement och användare utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Vår rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.