Homeopati

"Similia similibus curentur"

Homeopati är en medicinsk terapi som baserar sig på en upptäckt av tysken Samuel Hahnemann (1755-1843).

Den bygger på principen att ”liknande bör botas med liknande” m.a.o. om en substans framkallar en sjukdom hos en frisk person, bör samma substans bota en liknande sjukdom hos en sjuk person.

För att kunna arbeta med ledning av denna princip, måste homeopaten ha tillräcklig kunskap om de homeopatiska medlen och om patientens individuella lidande. Detta är nödvändigt för att kunna välja ett medel som optimalt överensstämmer med patientens sjukdomsyttringar.

Homeopatisk behandling utgår från tre huvudprinciper

  1. Liknande bör botas med liknande
  2. Läkemedelsprövningar
  3. Patientsamtalet

Ordet homeopati kommer från det grekiska ordet homoios, som betyder liknande och patheia, som betyder lidande och sammantaget betyder det ”liknande lidande” eller ”liknande bör botas med liknande”.

Som behandlingsform är homeopati lämplig för alla åldrar samt för såväl husdjur som bruksdjur. Behandlingen är skonsam och effektiv då homeopaten valt rätt medel. Behandlingen upprepas tills patientens sjukdomsyttringar avtagit, i samråd med vårdande homeopat.

Homeopatin ersätter inte vare sig läkarvård eller veterinärvård.