Våra tjänster

Homeopati

Homeopati är ett naturligt och holistiskt system av medicin som har praktiserats i över två århundraden. Det bygger på principen om “liknande bör bota liknande”, vilket innebär att ett ämne som kan orsaka symptom hos en frisk person också kan stimulera kroppens medfödda läkningssvar för att lindra samma symptom hos en person som mår dåligt.

Holistisk hälsa

Till skillnad från traditionell medicin, som ofta fokuserar på att behandla specifika symptom eller sjukdomar, tar homeopati ett holistiskt synsätt på läkning. Homeopatiska utövare överväger de fysiska, mentala och känslomässiga aspekterna av en individs hälsa för att skapa en omfattande behandlingsplan. Detta tillvägagångssätt syftar till att läka grundorsakerna till hälsoproblem snarare än att bara behandla symptom.

Bicom Bioresonansterapi

Bioresonans är en biofysisk metod för att diagnostisera och behandla patienter. Liksom akupunktur och homeopati är det en form av komplementär medicin och är användbar för att komplettera konventionell medicin.

Bicom bioresonans är ett komplement och användare utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Vår rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.

Konsultation och behandling

Om du är intresserad av att utforska fördelarna med homeopati och bioresonans finns vi här för att guida dig. Under en konsultation tar vi oss tid att förstå dina unika hälsoproblem och skapa en skräddarsydd behandlingsplan för att stödja din resa mot välbefinnande.

En återgång till balans

Homeopatiska medel är noggrant utvalda för att ta itu med grundorsakerna till dina hälsoproblem, Detta holistiska tillvägagångssätt syftar till att återställa balansen i din kropp och själ, vilket alltid främjar välbefinnande.

Homeopati för hästar

Hästar är unika individer, var och en med sina egna hälsobehov. Vi är utbildade i att skapa personliga homeopatiska behandlingsplaner, skräddarsydda för din hästs specifika förutsättningar, för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Made by LoopDesigns